8e Dag | Wat zegt uw offer over u? Wat toont het?

Viviane Freitas

  • 1
  • feb
  • 2018

8e Dag | Wat zegt uw offer over u? Wat toont het?

  • 1
  • feb
  • 2018

8e Dag 
Thema: Wat zegt uw offer over u? Wat toont het?

Genesis 4:6-8

En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.”

Hoe vaak was uw gelaat, mijn gelaat betrokken? Hoe vaak was ik verdrietig? Hoe vaak was u verdrietig? Ontelbare keren… Ik weet dat mijn gelaat ontelbare keren betrokken was. Zolang ik niet lette op mijn offerande, op wie ik was, niet alleen maar wat ik deed, want wat ik deed, overtuigde mij dat het goed ging met mij. Maar toen ik zag wie ik was, zag ik dat ik God niet aan het behagen was. Wij dienen te kijken naar ons dagelijkse verhaal en niet alleen maar naar die van het verleden. Wij zijn een boek van ons leven aan het schrijven en uw gedrag staat in het boek geschreven. Dit boek wordt alleen door u geschreven, door wat u kiest, door uw beslissingen.

En de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken?” Hij was toornig en zijn gelaat was betrokken. U dient zelfs uw gelaat op te merken. Niet alleen wat u van binnen voelt, maar ook uw gedrag, wat voor uw ogen staat. U kunt uw gelaat in de spiegel zien en de mensen kunnen uw gelaat ook zien. God zegt ook: ”Moogt gij het niet opheffen, indien gij goed handelt? Het is duidelijk dat als ik doe wat goed is, ik geaccepteerd zal worden. Onze emoties staan ons niet toe om onze offerande op een rechtvaardige manier te evalueren. U wilt niet nadenken en voor uw fout uitkomen, uitkomen voor wat u heeft gepresenteerd. U wilt voelen en geaccepteerd worden, ongeacht of u het juist hebt gedaan of niet.

”Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur…” Als ik mijn best niet doet, staat de zonde al aan de deur. Oftewel, ik maak een fout, ik doe niet wat goed is, en ik had de keuze om het goed te doen, maar geef wat over is. Ik geef wat mij niets kost en geen kracht van mij vereist. Dit was het geval van Kaïn. Zie waarom onze ziel behouden dient te worden: ”…wiens begeerte naar u uitgaat…” De zonde staat al aan de deur en nu zal mijn begeerte over mij uitgaan. Dit betekent mijn gevoelens. ”…doch over wie gij moet heersen.” Hoe zal ik over mijn verlangen en gevoelens heersen?

Een online vriendin liet een commentaar op de blog achter en zei het volgende: “Ik heb mij niet overgegeven… Ik kan de wereld niet verlaten… Wat kan ik doen om te genieten van deze vasten?” U bent niet van deze Vasten aan het genieten, omdat u houdt van wat verkeerd is. “Hoe kan ik niet meer houden van wat verkeerd is?” Wanneer u begint te houden van wat juist is. Als u houdt van wat verkeerd is, is dit zo omdat u houdt van wat onrechtvaardig is. U voedt dit, maar u dient dit te domineren. U moet aandringen op wat juist is! U dient te denken, want uw gevoel helpt u niet om te denken! Wat u zal doen denken is het verhaal en resultaat zien van wat u nu heeft. Misschien heeft het u een tijdelijke vreugde gebracht, maar het gebrek aan vrede en een zwaar geweten is constant. U bent degene die moet haten wat in uw leven onrechtvaardig is! God kan dit niet voor u doen.

God sprak met Kaïn, ”Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel: (Laten wij het veld ingaan). Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.” God praat met u mijn vriendin, maar u staat erop om uw idee aan te houden, waarvan u denkt dat u juist bent, maar u bent onrechtvaardig! Kijk wat Kaïn aan God presenteerde en hij wilde geaccepteerd worden! Hij wilde boos blijven op degene die had gedaan wat juist was! Dit is een verkeerde houding! Kaïn werd jaloers op zijn broer. Daarom accepteerde God Kaïn niet, zelfs voordat hij werd afgewezen, omdat wat Hij tot God bracht, wat God voor hem betekende, niet waardevol was. Hij waardeerde God niet omdat hij zijn ziel niet waardeerde! Hij wilde alleen iets vervullen!

Het is hetzelfde als u naar de kerk gaat of thuis bent en bidt, misschien zelfs de Heilige Geest zoekt, maar woorden uitspreekt die niet uit uw binnenste komen. U bent een offerande van Kaïn aan het presenteren! U bent zomaar iets aan het geven! Weet u niet dat u zich over dient te geven, eerlijk dient te zijn en te uiten wat er in u is als u iets aan God wilt geven?! Waarom is er zoveel weerstand?! Waarom neemt u de dingen voor God niet aan? Waarom strijdt u niet zodat de rechtvaardigheid deel uitmaakt van uw leven, dat u leeft op een rechtvaardige manier?! Diep van binnen wilt u uw deel niet doen, maar toch geaccepteerd worden.

Mijn online vriendin, wij hebben de introductie van deze Vasten erbij gezet, zodat u heel goed zou letten op wat u aan het doen bent. Het hangt niet van God af! God wilt u dopen met de Heilige Geest, God wilt uw leven revolutioneren, maar het hangt niet van hem af, het hangt van u af. Kaïn hoorde God met hem praten en zag God op een geduldige manier. God was geduldig met hem en deed hem denken! “Zou u niet geaccepteerd worden als u had gedaan wat goed was? Kijk, de zonde is aan de deur. Als u niet doet wat goed is, staat de zonde aan de deur …wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.”

Zelfs al had Kaïn een fout gemaakt, moest hij nu gaan heersen over wat hij voelde. Wat hij als offerande aan God presenteerde, bracht ook mee wat hij was en zijn manier van zijn behaagde God niet. Hij moest met God praten en zeggen dat hij wilde veranderen, maar Kaïn ging met Abel praten. ”Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op..” Hij accepteerde de Woorden van God niet. Hij doodde Abel die het beste had gepresenteerd. Wat hij van Abel had moeten leren, wilde hij niet leren. Wat hij van God had moeten leren, wilde hij niet leren. Wanneer u de rechtvaardigheid niet wilt, wilt u de duisternis en dit is het kwaad. U beslist.

Mijn vriendin, het is niet God, of ik die voor u bid, die uw situatie zal oplossen. U dient te beslissen wat u wilt. Wilt u God, toon dit door uw gedrag, want Kaïn toonde zijn gedrag. Hij accepteerde niet wat God had gezegd. Uw gedrag toont of u het Woord van God accepteert of niet.

U beslist.

Tot morgen.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*