7e Dag | Wat wordt als eerst na de fout voorgebracht? Wat is de vrucht van “uw baarmoeder”?

Viviane Freitas

  • 31
  • jan
  • 2018

7e Dag | Wat wordt als eerst na de fout voorgebracht? Wat is de vrucht van “uw baarmoeder”?

  • 31
  • jan
  • 2018

7e Dag 

Genesis 4:1-5

“En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de heer een offer bracht. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken.”

Wanneer u geen berouw toont, zult u in de toekomst meer fouten, meer problemen voortbrengen. Bijvoorbeeld, Adam en Eva hadden gemeenschap en kregen hun eerste zoon Kaïn en daarna hun tweede zoon Abel. Het is interessant om te zien dat hun eerste zoon de zoon moest zijn met de grootste voorzorg wat de zonde betreft, vanwege het voorbeeld van de ouders. De eerste zoon moest de zoon van berouw zijn, maar dit was niet het geval. Adam en Eva hebben Kaïn voortgebracht en Kaïn offerde een vrucht aan God die Hem niet behaagde. Zijn offerande werd niet geaccepteerd.

Heeft u al nagedacht over hoe het zal zijn om een cadeau aan God of aan een persoon te presenteren dat niet behaaglijk is? Dit was precies wat er met Kaïn gebeurde. Zijn broer gaf een cadeau dat Degene die het ontving, behaagde. Kaïn gaf niet zijn beste aan God, maar Abel wilde zijn beste aan God geven. U kunt in het verleden hebben gezondigd, maar deze zonde, zoals in het geval van David die in de zonde was gevallen, brengt problematische kinderen voort. Het bracht een grote probleem voort in zijn eigen familie. David had een fout gemaakt door de vrouw van zijn naaste te begeren. David maakte mee dat zijn zoon verliefd werd op zijn dochter en haar heeft misbruikt. Een andere zoon van David wilde zijn plaats innemen en koning zijn. Dit was een grote puinhoop.

De zonde brengt zijn gevolgen met zich mee. Het bracht de gevolgen mee in de eigen familie van David. Met Adam en Eva was het niet anders. Er waren verschillen tussen Kaïn en Abel. Abel had zeker vrees voor God en dit wordt gezien door zijn offer, omdat het offer over ons praat. Toen Kaïn een offerande van de vruchten van het land naar God bracht, sprak dit over Kaïn, net zoals de offerande van Abel over hem sprak. De offerande van Abel behaagde God, maar Kaïn werd heel erg boos. Hij liet zijn hoofd zakken.

Hoe vaak had u een teneergeslagen gezichtsuitdrukking omdat uw handelingen niet uw beste waren en u niet uw beste had gepresenteerd? U was aan het wachten om door God geaccepteerd te worden, terwijl u in waarheid niet uw beste had gegeven. Het probleem was dat u uw beste niet had gegeven en niet omdat uw offerande God niet behaagde. Als ik mijn best niet doe, zal het niet behaaglijk zijn en dit is duidelijk. Niemand is verplicht om iets aan God te offeren, maar blijf niet onrustig en overbezorgd wanneer u bidt, zoekt, naar de kerk gaat en overpeinst. Deze bezorgdheid, deze onrust om de dingen te doen, toont aan u dat God niet belangrijk is. U maakt zo geen indruk op God en daarna wordt u verdrietig vanwege de resultaten.

Controleer uw offerande. De offerande die u presenteert praat over u! Het toont hoe u met God praat, hoe u God aanbidt. Bemerk uw gebed, hoe u God zoekt. Bemerk wat u tegen God zegt en wat u doet met betrekking tot hetgeen u tegen God hebt gezegd. Dit is een offerande. Bijvoorbeeld, u brengt uw offerande naar de kerk en zet uw offerande, uw tiende op het Altaar. U geeft de tiende van uw werk, maar hoe kunt u op het werk blijven klagen, ruzie maken, zichzelf kwetsen? U biedt God iets aan met het geld dat u op een boze, geïrriteerde en klagende manier hebt veroverd? Soms doet u uw werk met een slecht humeur en u presenteert uw offerande en tiende aan God van hetgeen dat u hebt gedaan.

De offerande en tiende praat over mij! Het laat zien wat ik doe, hoe ik werk en hoe ik op mijn werk ben. Mijn online vriendin, onze ziel is veel dieper dan wij ons kunnen voorstellen. Als u niet dagelijks uw werk, uw tijd, wat u tegen God zegt en wat u met betrekking tot God doet controleert, zult u zoals Kaïn zijn, die zomaar iets aanbiedt. Abel was niet zo. Hij presenteerde het beste. Hij gaf het eerste van zijn schapen aan God, het beste. Misschien geeft u het beste op uw werk, maar geeft u niet het eerste aan God. U bidt niet en vraagt geen begeleiding. U betrekt God niet in uw leven, uw prioriteert Hem niet, u heeft geen ijver met hoe u op uw werk handelt. U doet veel dingen zodat u iets kan bereiken, maar u doet dit niet om uw leven aan te bieden als een offerande. Er is een groot verschil en dit is de vrucht van wat u voor God aan het voortbrengen bent.

Wat heeft u voor God voortgebracht? Alleen u kunt dit voor uzelf beantwoorden en ik voor mijzelf.

Morgen zijn we terug.

Tot morgen.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*