6e Dag | Hoe gaat God met de fouten om?

Viviane Freitas

  • 31
  • jan
  • 2018

6e Dag | Hoe gaat God met de fouten om?

  • 31
  • jan
  • 2018

6e Dag
Thema: Hoe gaat God met de fouten om?

Genesis 3:14-19

“Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen. Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof wederkeren.”

Hier bestaat een discipline. God moest ernstige maatregelen ondernemen vanwege de fout van alle drie. Met de slang die vervloekt werd onder alle dieren en alle dagen van zijn leven stof zou eten. Met de vrouw wiens pijn zeer groot zou worden en dit is waar. De vrouw lijdt meer en is emotioneler dan de man en tijdens het baren zal ze pijn hebben. Haar begeerte zal uitgaan naar haar man en dit is waar. De vrouw wil altijd haar man behagen “…maar hij zal over u heersen…”

Door de man werd de aarde vervloekt en de Bijbel zegt: ”…met zwoegen zult u daarvan eten.” De man moet zweten om te werken. De aarde gaf van nature haar vruchten, maar vanaf het moment van de zonde, zou hij lijden om daarvan te kunnen eten. Hij moest elke dag zweten om zich te kunnen voeden. Voorheen kon hij zoveel als hij wilde van de hof eten, maar nu was dit niet meer zo.

Wanneer wij op de verkeerde manier reageren en een fout of een zonde begaan, verliezen wij bepaalde rechten. De slang, vrouw en man hadden eerst alle rechten, maar dit verloren ze. Dit is de reden waarom veel mensen in twijfels leven. Ze leven in twijfels omdat ze het geloof niet leven. Ze leven onzeker omdat ze het geloof niet uitoefenen. Het geloof disciplineert en corrigeert ons. Het leert ons te denken, handelen, kijken, praten en luisteren. Wanneer er geen discipline bestaat, bestaat er iets zonder orde.

Wat vandaag de dag het meest gebeurt, is dat de mensen in twijfels leven vanwege de zonde. Wanneer u twijfelt, wanneer u onzeker bent, bent u niet in geloof. U dient het geloof uit te oefenen, het geloof te ontdekken. U dient uw leven te administreren en uw ziel op te merken, zodat u zichzelf kunt corrigeren. Door ongehoorzaamheid gebeurde dit met Adam en Eva en niet vanwege iets anders. Vanwege de ongehoorzaamheid verloren ze gelegenheden en hun vrijheid.

Denk aan uw handelingen, denk aan wat u aan het oogsten bent, denk aan hoe u aan het handelen bent. Alles wat u vandaag de dag aan het leven bent, heeft u gisteren gezaaid. Het is belangrijk voor u om na te gaan wat u fout hebt gedaan en daardoor nu onzeker, angstig en aan het twijfelen bent. Wat u dient te doen is gehoorzamen en gehoorzaamheid is het uitoefenen van het geloof.

Een dikke knuffel voor jullie en morgen zijn we terug.

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*