4e Dag | Wat gebeurt er na de fout?

Viviane Freitas

  • 31
  • jan
  • 2018

4e Dag | Wat gebeurt er na de fout?

  • 31
  • jan
  • 2018

4e Dag
Thema: Wat gebeurt er na de fout?

Genesis 3:9-11

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?”

Het eerste wat er met ons gebeurt wanneer we een fout maken, is ons verstoppen. Nadat we ons hebben verstopt, worden we geroepen om verantwoording af te leggen. God riep Adam “Waar bent u?” U weet dat God alles weet. Adam antwoordde: “Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd…” Hoe vaak hoort u de stem van God en wordt u bevreesd? U bent bang om toe te geven dat u een fout hebt gemaakt. U bent bang om te verschijnen, praten, communiceren en er voor uit te komen. Er staat geschreven: ”…want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.” Wanneer u bang bent om voor uw fout uit te komen, is dit omdat u een schuld bij God hebt. U heeft niet gehoorzaamd, u bent naakt, zonder bescherming, u ziet uzelf zonder bescherming.

Wanneer wij het Woord van God niet gehoorzamen, blijven wij onzeker. Dit is de reden waarom vele mensen onzeker zijn. Ze zijn onzeker, omdat ze niet aan het gehoorzamen zijn en geven de schuld aan iets anders. Adam gaf de schuld aan het feit dat hij naakt was en zich daarom aan het verstoppen was. God zei tegen hem: ”Wie heeft u verteld dat u naakt bent?” God doet u denken, omdat wanneer u eenmaal geestelijk zwak bent, is er geen andere manier. U moet gaan denken.

“Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?” God praat, Hij vraagt en vaak gebruikt God zelfs een persoon, die van Hem kan zijn of niet, om u met de waarheid te confronteren, om u te vragen en zien of u er voor uit zal komen of niet. Vele mensen vrezen, omdat ze zich naakt en beschaamd voelen vanwege de fout die ze hebben gemaakt. Het ergste is dat u niet voor uw fout uit komt. Zolang u bang blijft voor wat anderen zullen denken, voelt u de pijn van uw ziel niet.

Ik heb u gevraagd om de introductie van deze 21 Dagen te lezen, waarin staat dat het eerste belangrijke ding, zodat er een revolutie in uw geestelijk leven zal plaatsvinden, is om de pijn van uw ziel te voelen. Adam was de schaamte en angst vóór zijn fout aan het zetten. Het eerste wat ik dien te doen, is tegen God zeggen dat ik ongehoorzaam ben geweest, gedaan heb wat verkeerd was en vergeving vragen. God vragen wat ik dien te doen, omdat ik wil veranderen. In Adam’s geval was dit niet zo, hij verstopte zich. Wanneer we ons verstoppen, wanneer we bang zijn om het geloof aan te nemen, zoeken we de realiteit en de oplossing niet. De oplossing is vergeving vragen, belijden, veranderen. In plaats hiervan, blijven we ontlopen en dit mag niet gebeuren.

Dit is de 4e Dag van de Vasten en u dient alles naar buiten te brengen en met God te praten. Misschien gaat u naar de kerk en doet u dat gebed waarbij zelfs uw verstand vlucht voor hetgeen dat u aan het zeggen bent, omdat het niet uit u gaat. U bent niet met God aan het praten zodat anderen het horen, maar ook u hoort uzelf niet. U moet horen wat u zegt en aandacht geven aan wat u zegt! Uw communicatie is uw relatie met God! Als u alleen maar woorden zegt om God te behagen en u zegt niet wat er aan het gebeuren is, dan zal een bedrieglijke geest u in bezit nemen. God weet wanneer u praat alleen maar om Hem te behagen.

De bedrieglijke geest profiteert van de mensen die niet eerlijk zijn en niet zeggen wat er in hen aan het gebeuren is. Dus praat over uzelf en vertel wat er aan het gebeuren is. Kom ervoor uit en praat! Wanneer wij met God praten, moeten wij ons gebed kunnen horen. Iemand anders hoeft het niet te horen, omdat het iets heel intiem is. Ik breng de dingen die in mij bestaan naar buiten. Ik moet de schaamt en fouten voor God naar buiten brengen! Hoe kunt u verwachten dat er een relatie zal bestaan als dit er niet is, als ik woorden zeg om God te overtuigen dat ik Hem aan het aanbidden en verheerlijken ben, dat ik van Hem houd, dat ik Hem wil dienen en gedoopt wil worden met de Heilige Geest!

Ik moet over mezelf praten en de Heilige Geest zal mij dopen! Hij wilt dat u gedoopt zal worden, maar het hangt van u af! God roept ons om verantwoording af te leggen. Ik zal geroepen kunnen worden om verantwoording af te leggen voor wat dan ook, hetzij op school, werk, tussen familie en u dient voor uw fouten uit te komen! Praat over uw fouten als u een fout hebt gemaakt. Evalueer uzelf om te zien of u zich niet aan het verstoppen bent, want misschien kijkt u naar uzelf als iemand die altijd goed is. Wij mensen denken nooit dat we slecht zijn. Als u gaat evalueren, zult u opmerken en begrijpen dat u niet goed bent, dat u verkeerd denkt, beoordeelt en moet vluchten… is dit iemand die goed is?

Mijn vriendin, dit is die ziel die u moet opmerken. Praat met God over uw ziel en vertel wat er aan het gebeuren is. Ga vandaag naar de kerk en praat met God.

Morgen zijn we weer terug.

Een dikke knuffel!

Laat een bericht achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*